Sanal Anjiyo İle Normal Anjiyo Arasındaki Fark

Sanal Anjiyo Damar sertliği tedavisinde uygulanan sanal anjiyo koroner damarlarda herhangi bir sorun olup olmadığını teşhis etmek amacıyla da yapılabiliyor. Kansız anjiyo olarak da adlandırılan  kısa sürede damarlara dahi girmeden tüm damarları görüntülemek mümkün oluyor.  kol damarından uygulanan bir görüntüleme işlemidir. Koroner damarlarda sertlik ya da tıkanıklığı teşhis etmede uygulanan bu yöntemde yaklaşık 10 saniyede sonuç alınabilmektedir. Fakat  anjiyonun yetersiz kaldığı durumlar görülebilmektedir.  damarların darlık derecesi hakkında net bilgi sağlanamadığı vakit normal  yöntemine başvurulmaktadır.
Sanal anjiyo tıpkı koldan serum takılmış gibi uygulanan bir yöntemdir.

Sanal Anjiyo İle Normal Anjiyo Arasındaki Fark

Bu yöntemde öncelikle kişinin kalp damarlarındaki kireçlenmeye bakılıyor. Sonrasında ise yapılan incelemelerle damarlardaki kireçlenmenin değerlendirilmesi yapılıyor. Sanal anjiyo ile klasik anjiyonun farkı ilk aşamada süre olarak ortaya çıkmaktadır. Klasik anjiyoda 1 saate kadar süren tedaviler dahi görülürken, sanal anjiyoda tedavi süresi yaklaşık 10 saniyedir.  toplar damarlara direkt olarak kontrast maddesi uygulanarak tomografik görüntüleme gerçekleştirilebilmektedir. Klasik yöntemde ise bacak ya da kol bölgesindeki atar damarlara yerleştirilen kataterler ile görüntüleme yapılmaktadır.

Tedavi yöntemi olarak bakıldığında sanal anjiyonun normal uygulanan anjiyodan bir farkı yoktur. İki yöntem de amaç ve uygulama neredeyse aynı olmasına rağmen sanal anjiyoda radyasyona maruz kalma süreci daha azdır. Ayrıca işlemin süresi bakımından da sanal anjiyo daha avantajlı olmaktadır. Sanal anjiyonun klasik anjiyodan farkı bilhassa süre olarak ortaya çıkıyor. en fazla 25 saniye kadar sürüyor. Ancak bu işlem için hastanın kalp hızının 60/dk civarında olması gerekmektedir. Hastanın kalp hızı bu oranın üzerinde ise ağızdan ilaçlar verilerek kalp hızının istenilen seviyelere düşürülmesi bekleniyor.

Sanal anjiyoya karar verilirken hastaya efor testi uygulanıyor. Bu test sonrasında sorun yoksa  gerek duyulmazken, efor testinde risk grubunda olan hastalara yapılabiliyor. Her iki durumda da  mu, yoksa klasik anjiyo mu yapılacağı tanısına hekiminizin kararı gerekiyor. Klasik anjiyo gerektiren durumlar için  uygulanırsa ileride tekrardan normal anjiyoya gerek duyulacağı için gereksiz bir uygulama oluyor.