Anjiyotensin Nedir?

Anjiyotensin, kan damar yollarının daralmasına sebep olan protein hormonuna verilen addır. Günlük yaşamımızı etkileyen kan basıncını ve sıvı dengesini sağlama görevini üstlenir. Bu hormon hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi ölümcül hastalıkların komplikasyon gelişmesine neden olan risk faktörü arasında yer alır. Çünkü bu hastalıklar genelde kan basıncının yüksek derecede olması ile gelişir. Özellikle hipertansiyona sahip olan hastaların sadece %2-29 gibi küçük bir oranının komplikasyonu önlenmekte.

Anjitensin etkisi altında olan dokular;

Vasküler damarların, yani kan damarlarının daralmasında etkili olarak kan basıncının artmasına neden olur.Nörolojik sinirlerin, susuzluk, tuz isteğine yol açan anti-diüretik hormonu ile ilgili olarak hipofiz bezi sempatik sinirlerden Adrenal bezlerinin üzerinde etkisi olarak aldosteron üretiminin uyarılmasında, vücutta sodyum tutmaya, böbreklerden ise potasyum kaybına neden olur.Böbreklerde ki işlevi ise böbreklerde ki sodyum tutma oranını artırmaya, böbreklerin kanı farklı şekilde filtrelemesinde etkendir. Kan basıncını artırmak için burada su emilimini de çoğaltır.Anjiyontensin II nin vücutta ki genel etkisi kan basıncını vücutta bulunan suyu ve sodyum içeriğini artırmada etkendir.Anjiyotensin Nasıl Kontrol Altına Alınır?

Renin üretiminde ki artışa başlı
olarak sodyum seviyelerinde ki düşüş, böbrek tarafından gelen tansiyon
bulgularında düşme meydana gelecektir. Anjiyotensin
dönüştürücü enzimler düşük kan basıncını anjiyotensinogen’in anjiyotensin
I’e dönüştürülmesine neden olur.

Böylece semptomatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olarak renin üretimini artırır ve silisyum aynı şekilde devam eder.

Çok Fazla Anijotensin Varsa Ne Yapmalı?

Vücutta aşırı sıvı tutulması kan
basıncının yükselmesine neden olur. Araştırmalar doğrultusunda karşılaşılan çok fazla anjjiyotensin kişide probleme
neden olabilir. Anjiyotensinin fazla olması genel olarak kalp yetmezliği
probleminden dolayı meydana gelir. Anjiyotensinde aynı kalp şeklinde büyümeye
yol açabilir.

Oryaya çıkabilecek yan etkilerden
korunmak amacı ile anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile birlikte
anjitensin reseptör blokerleri gibi ilaçlar hastaya tedavi amaçlı klinikte
uygulanır. Yan etki olarak ise aşırı potasyum kaybına neden olabilir.

Çok fazla anjitensin rastlanan
hastada aşırı potasyum tutulmasına, sodyum kaybına, idrar çıkışının
fazlalaşmasına ve düşük tansiyon gözlenmesine neden olabilir.