Anjiyotensin Nedir?

Bu hormon hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kalp ve damar hastalıkları benzer biçimde ciddi ölümcül rahatsızlıkların komplikasyon gelişmesine neden olan risk unsurü arasında yer alır. çünkü bu hastalıklar genelde kan basıncının yüksek derecede olması ile gelişir. özellikle hipertansiyona haiz olan hastaların ancak %2-29 gibi minik bir nispetının komplikasyonu önlenmekte.

Anjitensin etkisi altında olan dokular;

Vasküler damarların, yani kan damarlarının daralmasında etken olarak tansiyonnın artmasına neden olur.Nörolojik sinirlerin, susuzluk, tuz isteğine yol açan anti-diüretik hormonu ile ilgili olarak hipofiz bezi sempatik sinirlerden adrenal bezlerinin üzerinde etkisi olarak aldosteron üretiminin uyarmalmasında, vücutta sodyum tutmaya, böbreklerden ise potasyum kaybına niçin olur.Böbreklerde ki işlevi ise böbreklerde ki sodyum tutma oranını artırmaya, böbreklerin kanı farklı şekilde filtrelemesinde etkendir. Tansiyonnı artırmak için burada su emilimini de çoğaltır.Anjiyontensin ii nin vücutta ki genel tesiri kan basıncını vücutta bulunan suyu ve sodyum içeriğini artırmada etkendir.Anjiyotensin iyi mi kontrol altına alınır?

Renin üretiminde ki artışa başlı Bulgularında düşme meydana gelecektir. Anjiyotensin
Dönüştürücü enzimler düşük tansiyonnı anjiyotensinogen’in anjiyotensin I’e dönüştürülmesine neden olur.

Böylece semptomatik sinir sisteminin ihtarlmasına niçin olarak renin üretimini artırır ve silisyum aynı şekilde sürer.

çok fazla anijotensin var ise ne yapmalı?

Vücutta aşırı sıvı tutulması kan
Basıncının yükselmesine niçin olur. Araştırmalar doğrultusunda karşılaşılan çok fazla anjjiyotensin kişide probleme
Niçin olabilir. Anjiyotensinin fazla olması genel olarak kalp yetmezliği
Probleminden dolayı meydana gelir. Anjiyotensinde aynı kalp şeklinde büyümeye
Yol açabilir.

Oryaya çıkabilecek yan etkilerden
Anjitensin reseptör blokerleri gibi ilaçlar hastaya tedavi amaçlı klinikte
Uygulanır. Yan tesir olarak ise aşırı potasyum yitirilmesine niçin olabilir.

çok fazla anjitensin rastlanan
Hastada aşırı potasyum tutulmasına, sodyum yitirilmesine, idrar çıkışının
Fazlalaşmasına ve düşük gerilim gözlenmesine niçin olabilir.